Alle reizen buiten Europa en de landen die aan Europa grenzen. Geen land is te ver voor Avanta, in ons bestaan zijn wij in alle landen ter wereld geweest. Ook Antarctica en Groenland (geen zelfstandige staten) zijn geen onbekend terrein voor ons.