Bij de all in-reizen zijn naast de maaltijden en het vervoer ook de brandstofkosten bij de reissom inbegrepen. De brandstofprijzen kunnen gedurende het jaar fluctueren, wat we incalculeren bij het vaststellen van de reissommen. Zo kunnen we als Avanta ook bij stijgende brandstofprijzen deze kosten voor onze rekening blijven nemen.

In deze onzekere tijden kan het echter gebeuren dat brandstofprijzen enorm oplopen met 30% of meer. Voor die gevallen hebben we een price cap vastgesteld: mochten de brandstofprijzen zo hard gaan stijgen dat ze boven dit vooraf vastgestelde bedrag uitkomen, dan zijn de kosten bóven dit prijsplafond wel voor rekening van de deelnemers.

Omdat bijv. in Scandinavië de brandstofprijzen een stuk hoger liggen dan op de Balkan hebben we een differentiatie aangebracht in de maximale kostprijs per liter brandstof die Avanta voor zijn rekening neemt.

 • Price cap Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland), Zwitserland en het VK:
  € 2,50 / liter
 • Price cap Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Slovenië en alle (niet-genoemde) landen ten oosten van deze landen:
  € 2,00 / liter
 • Price cap Spanje, Portugal:
  € 2,00 / liter
 • Price cap Turkije:
  € 1,50 / liter
 • Price cap overige landen (Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, etc.):
  € 2,25 / liter

Gezien het huidige prijspeil (december 2023) zal duidelijk zijn dat de insteek is om geen brandstoftoeslag te hoeven innen; we houden graag het concept van onze all in-reizen overeind en hebben geen behoefte aan extra rompslomp met bijbetalen e.d.
Daarnaast: mocht er sprake zijn van extreme brandstofprijsstijgingen dan werkt dat ook door in een verdere stijging van de vliegticket- en voedselprijzen, dus in dat geval komt indirect alsnog het grootste deel hiervan voor rekening van Avanta.