menu

Disclaimer

Algemeen
Avanta Reisgroep (Kamer van Koophandel 22025679), hierna te noemen Avanta Reizen, verleent je hierbij toegang tot www.avantareizen.nl en biedt je de reizen op de website aan. Avanta Reizen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Avanta Reizen spant zich in om de inhoud van www.avantareizen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Avanta Reizen wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen).

Specifiek voor de reissom en andere informatie over producten zoals verzekeringen op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Avanta Reizen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op het forum http://avanta.vanillaforums.com/. Avanta Reizen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Avanta Reizen zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Avanta Reizen en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Avanta Reizen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.