(Doeltreffend en op het juiste moment beslissingen nemen)
  (Onderkennen van en rekening houden met de gevoelens en de behoeften van anderen; zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen.)
  (Accepteren van de gevolgen van eigen handelen, beslissingen en gemaakte afspraken.)
  (Bepalen van prioriteiten en werkaanpak en optimaal inzetten van de beschikbare middelen om doelstellingen en resultaten te realiseren.)
  (Komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten of oplossingen. Bedenken van nieuwe mogelijkheden om tot resultaat te komen.)
  (Onderkennen van kansen en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten.)
  (Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten.)
  (Goed blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of gevaar. Behouden van kalmte en doelgerichtheid.)
  (Invloed uitoefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.)
  (Schriftelijk of mondeling uitwisselen van ideeën en informatie zodanig dat beide kanten elkaar begrijpen. Rekening houden met en handelen naar signalen van gesprekspartners.)